Idiomdrottning’s homepage

Du tror att du är så smart…