Idiomdrottning’s homepage

Förvaltningsrätten och hetsaren

Jag tycker yttrandefrihet är bra och ska värnas. I det värnandet ingår det att vara tydlig med vilka undantag som finns. Det måste finnas undantag—falskmynteri och doxande är ju uppenbara exempel—och jag tycker att hets mot folkgrupp också ska vara ett av undantagen, precis som Popper förklarar. Är många som blir friade för hets mot folkgrupp i Sverige där jag istället tycker en fällande dom vore bättre. “Frispråksextremism” gör mer skada än nytta för yttrandefrihet och för det öppna samhället.

Jag tycker att när förvaltningsrätten bedömer huruvida det var rätt eller fel att Paludan inte fick tillstånd för sitt arrangemang ska dom bedöma arrangemanget i sin helhet, inte bara bedöma den teoretiska platonska idéen att sätta en tändsticka mot en muṣḥaf. Det känns som att det finns nedlåtande föreställningar om muslimers tro. Papper är papper, en teckning är en teckning, det förstår ju dom också. Det är drevet bakom som är problemet. Ingen svenne skulle ju säga “det är ju bara helt vanlig saliv, bara att torka av” efter att ha blivit spottad i ansiktet, eller låtsas som om det inte fanns en hatisk och föraktfull kontext bakom en sån handling.

Utifrån det blir jag nedslagen när dom säger att det var olagligt att neka tillstånd; konsekvensen blir då att dom säger det ska vara obligatoriskt för våldsmonopolet att både tillåta och skydda arrangemanget. Och på sikt hela Paludans agenda.