Idiomdrottning’s homepage

Hur kan något helt sakna värde?