En bild jag gjorde efter en skiss från T. Bolin, känd från Inte Konst. Han gjorde senare en egen variant på samma tema.