Idiomdrottning’s homepage

Rikspolischefen

Vi ska visa att den som begår sådana här brott inte kommer undan, säger Thornberg i uttalande på polisens hemsida.

Gud, fatta vilken hjälplöshet och frustration när alla samhällets maktstrukturer från statsminister ner till våldsmonopolet alla sluter upp bakom den trampande fasciststöveln Paludan och hans uppmaning till etnisk rensning. Hur ska vi orka? Hur ska vi bemöta den här situationen konstruktivt?

“Helt oacceptabelt, ett avskyvärt agerande. Det är några av de reaktioner som kommer från polisen i Malmö”

Reaktioner mot Paludan? Nej. Reaktioner för honom.😭 Det var det här han ville skulle hända.😭