Idiomdrottning’s homepage

Skördespelet

För att spela skördespelet behöver du en vanlig kortlek, en vanlig 52-kort med spader och hjärter och sånt. Och nåt sätt att skriva upp poängen, först till tjugo vinner.

Det kan också vara bra att ha varsin komihåglapp där det står:

Den lappen har ingen funktion i spelet utan är bara för att komma ihåg ordningen.

Spelet är inte samarbetsspel, det är ett spel för två personer som spelar mot varandra och det är en som kommer vinna.

Kortens värde

Hjärter är vallmo, klöver är klöver, ruter är åkrar, och spader är dåligt väder. Vad allt det betyder kommer längre fram.

Spader äss är speciell, den kommer vi till sen, det är den allra otäckaste stormen.

Dom här värdena gäller inte ruter, med ruter räknar man bara antalet ruterkort, dom har inget annat värde.

Dom olika högarna

Bortsett från eventuellt kort på hand så har spelarna varsin åkerhög, ladugårdshög, och skördehög. Dessutom finns det en gemensam draghög och en gemensam slänghög, och ett sorts betesområde.

Spelets start

Plocka ut ruterässet och lägg det i åkerhögen för den spelare som inte börjar. Det är en tröst för den som inte börjar.

Första gången du ska förklara spelet kan det också vara bra att ta bort spaderässet eftersom den är speciell, och att inte ha några jokrar i.

Blanda resten leken och dela ut sju var. Då kommer ju draghögen att ha 36 kort kvar (eller mer om ni har spaderäss och jokrar). Låt alla andra högarna vara tomma från början.

Draghögen ligger ju blandad och har sin egen ordning som inte får ändras på eller kollas i, men dom andra högarna får man kolla i och måka med hur mycket som helst.

Spelets gång

Det kommer vara så att först gör en person alla sina årstider, och sen gör den andra alla sina årstider, och sen den första igen alla sina osv tills en har vunnit.

Men när du först lär dig spelet, hoppa ner till steg sex, åkertiden, och börja med att förklara det för annars blir det rätt svårt att förstå eftersom alla högar är tomma från början.

1. Skördetid

Du får lika många poäng som summan av värdet av dina kort i skördehögen och varje klöverhonnör ger dessutom ett extra per kort. Man vinner direkt när man får 20 poäng eller mer!

Korten i skördehögen ligger kvar trots att du har fått poäng för dom. Kanske kommer dom att kunna ge mer poäng längre fram.

2. Betestid

Här har du möjlighet att ta bort kort från motspelarens skördehög med hjälp av kort från din ladugårdshög.

För varje av deras skördekort som du vill försöka ta bort, ta fram det till som betesmark, och lägg på ett eller flera kort från din ladugårdshög som betande.

Betesmarksspelaren får nu ordna om ordningen på dom betande korten som du precis lade dit.

Deras eget betesmarkskort ska fortfarande ligga underst. Platsen går inte att byta utan bara “överst-underst”–ordningen.

3. Vädertid

Nu har båda spelarna möjlighet att ta bort kort som är i spel med hjälp av spaderkort. Spaderkorten representerar ju dåligt väder. Spaderkorten måste följa åkergränsen (som du kan läsa om längre fram).

Spaderkorten kan ta bort hjärter- och klöverkort.

Varje spaderkort kan ta bort ett hjärter- eller klöverkort som är minst ett lägre, förutom hjärterhonnör som måste vara minst två lägre.

Nu kommer vi till det speciella med spaderässet: den kan ta bort vilket hjärter- eller klöverkort som helst, oavsett värde. Den är både det billigaste spaderkortet (värde 1) och samtidigt det bästa spaderkortet (kan ta bort en tia om du så vill). Grattis till den som drog den!

Spaderkorten kan bara ta bort ett kort var, och bara från dom utlagda korten, inte från handen, men dom kan ta bort kort från ladugårdshögarna, skördehögarna, eller från betesområdet.

Borttagna kort går till den gemensamma slänghögen och det gör dom använda spaderkorten också.

4. Själva betandet

Nu kan dom betande korten och betesmarken ta bort varandra. Själva betandet är det lite krångliga steget.

Betesmark försvinner om summan av dom betande korten över är minst lika hög som betesmarkskortet. Den blir uppäten. Betande kort försvinner ett i taget uppifrån och ner; summan av dom borttagna betande korten ska vara samma eller lägre som betesmarkskortet. Dom blir mätta och går.

Borttagandet är “samtidigt” så det är möjligt att både dom betande korten och betesmarken båda försvinner.

Viktig regel:

Med andra ord, oavsett “vilket håll dom kommer ifrån” (betande eller betesmark) så är hjärterhonnörs bonus alltid för att “vara kvar”, och klöverhonnörs bonus är alltid för att “ta bort”.

Borttagna kort går till den gemensamma slänghögen, och av dom kort som klarar sig så går betande kort går tillbaka till ladugården och betesmark går tillbaka till skördehögen.

Det här är jättekrångligt så vi behöver många exempel:

🂶 mot 🃓+🃔

betesmark: hjärtersexa.
betande kort: klöver tre (underst), klöver fyra (överst).

Dom betande kortens summa är sju så dom käkar upp sexan. Sexan kan inte mätta båda korten men fyran blir i alla fall mätt.

Så den uppätna hjärtersexan och den mätta klöverfyran kommer i slänghögen medan klövertrean kommer tillbaka till ladugården.

🂴 mot 🃔

betesmark: hjärterfyra
betande kort: klöverfyra

Den betande fyran äter upp betesmarksfyran; och betesmarksfyran mättar den betande fyran, så båda korten blir borttagna.

Båda fyrorna kommer alltså till slänghögen.

🂴 mot 🂲+🂼

betesmark: hjärterfyra
betande kort: hjärter två (underst), hjärter dam (överst)

Summan av dom betande korten (två för tvåan och två till för damen eftersom damen är värd två) är fyra så hjärterfyran blir uppäten.

Hjärterfyran kan mätta fyra. Den kan mätta damen som behöver tre för att bli mätt (sin siffra + hjärterhonnörsbonusen) men räcker i så fall inte till för tvåan också.

Så hjärterfyran och hjärterdamen ska till slänghögen, och hjärtertvåan tillbaka till ladugården.

🃒 mot 🃑

betesmark: klövertvå
betande kort: klöveräss

Klövertvåan behöver två för att bli uppäten. Vilket ässet kan göra (sitt eget värde dvs ett, plus klöverhonnörsbonusen).

Klövertvåan kan mätta två. Så ässet blir mätt.

Så båda korten kommer till slänghögen.

5. Växtetid

Nu kan du flytta kort fram och tillbaka mellan din ladugårdshög och din egen skördehög om du vill. Du väljer själv helt fritt vilka som ska vara i vilken hög. (Korten får såklart inte komma från handen eller slänghögen eller nåt. Växtetiden är bara att du får flytta fram och tillbaka mellan skördehögen och ladugårdshögen som du vill.)

Kort i skördehögen kan ge poäng men dom är också i fara från att bli uppbetade av motståndarens ladugårdskort. Här har vi en av dom kluriga sakerna med spelet helt enkelt.

6. Åkertid

Dra nytt ett kort från draghögen till handen (om draghögen är slut så är det bara att blanda om slänghögen), och lägg ut en ruter i din åkerhög. Du kan ha dom upp och ner för att inte bli förvirrad av siffrorna eftersom det bara är antalet ruter som räknas.

7. Såningstid

Nu kan du lägga ut nya hjärterkort och klöverkort i din ladugårdshög från handen så länge du följer åkergränsen.

Och sen är din tur klar och det blir den andra spelarens skördetid.

Sammanfattning av kortens flöde

Det här är bara en repris eller omformulering av det som står ordentligare beskrivet ovan:

Anledning till att åkertid och såningstid är sist är för att motspelaren ska få en chans att beta upp allt innan det blir skörd. Och växtetid är näst sist, innan såningstiden, så du inte kan lägga nysådda saker direkt till skörd.

Allt gäller den spelare vars tur det är. Det enda man ska göra under den andras tur är att ordna ordningen på deras betande kort under betestiden, och att båda spelarna får, om dom vill, spela ut spaderkort under vädertiden. Och så jokrar om ni kör med jokervarianten.

Jokervarianten

Lär dig det vanliga spelet först innan du prövar den här varianten.

Det finns en variant med jokrar och isf är dom också speciella men det gäller bara jokervarianten.

Har du fyra jokrar (ibland går det att använda reklamkorten) är det jättebra, men två jokrar är också OK. Blanda in jokrarna med dom vanliga korten.

Jokrarna räknas som värde ett (1) när det kommer till åkergränsen.

Ett jokerkort kan du spela från handen för att göra en av dom här sakerna:

Jokerkorten gör att man inte kan vara helt säker på sina egna planer för det kan komma oväntade jokrar som stör.