Idiomdrottning’s homepage

Världsspråket

På lojbanska finns det ett uttryck, “malglico” (c uttalas som sch alltså) som betyder “engelska kan dra åt helvete”.

(L1 betyder förstaspråk, det första språk en viss person har lärt sig (“modersmål” som det hette förut), och L2 betyder alla andra språk.)

Men engelska är världens mest talade L2; det är fyra gånger fler som kan det än det näst vanligaste L2 som är MSA-varianten av arabiska. Fast det är ju bara ett skriftspråk och vi sade ju talade L2. Hindi i så fall, även det ungefär en fjärdedel av engelska.

Om man lägger ihop L2 och L1 vinner engelska ändå fast nordkinesiska är inte långt ifrån.

Svenska, världens dåligaste språk är på nittioförsta plats så det är ju bara att glömma. Tack och lov är det så likt norska, danska, nederländska, tyska och franska (trots att det är ett germanskt språk, men det är på grund av fransk-hajpen på sjuttonhundratalet). Engelska är det inte så likt men dom har ju många låneord från oss såsom “window” (vindöga, fast vi har ju bytt till det franska “fönster”) och “band” och “both” och “bug” (bagge) och “cake” (kommer från kaka. Men sen tog vi tillbaka det för kex är en försvenskning av “cakes”) och “cast” och “call” och “club” och “crawl” och många många andra.

Fast den engelska ortografin är en av dom sämsta i hela universum. “Enough” på nått sätt ska uttalas “önaf”, hur dom nu fick till det vete katten (positionella digrafer heter det. “Enough” är förresten också ett låneord från oss, från “nog”). Franska har den näst sämsta men på nåt sått tycker jag den har sin charm och den tredje sämsta är (det här kommer låta som nåt jag hittat på eftersom det är ett grannland men det är faktiskt sant) danska. Ännu mer med köpenhamnsdialekten som klipper av ord osv. Svenska har den fjärde sämsta i hela kosmos, tack Gud för stavningsreformen för det var ännu sämre innan.

(Men på grund av vårt ortografiska djup i kombination med stavningsreformen har vi ofta rätt lätt för saker som latin, lojbanska, och romaji. Om du undrat varför romaji är så likt svenska (bortsett från z, vår svåraste bokstav) så är det för att James Curtis Hepburn var latinstudent som ung.)

Gamla och etablerade språk har ofta dålig ortografi för stavning och uttal utvecklas åt olika håll. Men ett gammal språk som ändå är rätt cleant och enkelt är faktiskt också ett grannland: finska. Men det är nästan inga som kan det 💔