Idiomdrottning’s homepage

Svennetestet

“Integrationsministern” Johan Persson är i farten igen:

Regeringen vill att invandrares kunskaper om det svenska samhället och svenska värderingar ska testas. Vid underkänt ska bidrag kunna dras in.

Som vanligt är det segregation som serveras under namnet “integration”, med ett system som skapar nya skillnader och olika krav mellan svenskarna beroende på var de är födda.

Dom skulle ha kunnat testa alla men nej, det är den utsatta gruppen som ska särskådas ytterligare.

Konsekvensen “indragna bidrag” förmodligen mer känt som urholkat socialt skyddsnät och ett förråat samhälle är en urkass idé.

I kursen ska frågor om jämställdhet, rättsstatens principer, yttrandefrihet och barns rättigheter ingå.

Att utbilda hela befolkningen i jämställdhet och barns rättigheter skulle ha kunnat vara något fint och bra. Istället blir det ännu en hetsfråga. När det kommer till den s.k. yttrandefriheten kanske Sverige, förmodligen känt som bokbrännarlandet, har en del att själva fundera på innan dom kan ta på sig att försöka “lära ut” eller testa nåt.

Jag röstade inte på den blåbruna regeringen, ändå känner jag mig medskyldig när samhället galopperar åt nazism och segregering.