Idiomdrottning’s homepage

Det här är en roman som jag skrev 2006. Men som jag publicerade här först i juli 2017. Värst vad tiden går. Every time I pick up a pen…

  1. PDF
  2. vanlig textfil
  3. EPUB
  4. Mobi
  5. git clone https://idiomdrottning.org/magi
  6. Tillåtelse att ändra och kopiera: CC-BY-SA-4.0

Eller läs kapitlen nedanför. Varje kort är ett kapitel.

Det är inte magi om man tror på det

av Idiomdrottning

Till Sofie.

♠A ♦3 ♥9 ♥7 ♥2 ♠Q ♠J ♣8 ♣K ♦J ♣5 ♠5 ♣7
♣6 ♠10 ♣9 ♥Q ♠K ♥J ♠2 ♦Q ♦K ♥5 ♦2 ♥10 ♠4
♦9 ♥K ♣J ♦10 ♠9 ♥A ♠3 ♦7 ♣Q ♣10 ♥4 ♥3 ♣A
♠6 ♠8 ♦4 ♥8 ♣4 ♣2 ♠7 ♦8 ♣3 ♥6 ♦6 ♦5 ♦A